/ Akce společnosti / Seminář – Aktuální koncepty v managementu pacientů s low-grade gliomy