/ Akce společnosti / I. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny