/ Akce společnosti / Propedeuticko-kazuistický seminář