/ Akce společnosti / Neurologická klinika LF UP a FN