/ Akce společnosti / Neuropsychologický kazuistický supervizní seminář