/ Akce společnosti / Zobrazování mozku u pacientů s extrapyramidovým onemocněním