/ Akce společnosti / XIII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí