/ Akce společnosti / Společný seminář Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a Neurochirurgického odd. NNH