/ Akce společnosti / Společný seminář Neurologické a 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN – Mechanická trombektomie, statistické údaje, novinky v intervencích u ischemických iktů