/ Akce společnosti / Seminář – Tromboembolická nemoc, její rizika, diagnostika a současné možnosti léčby