/ Akce společnosti / Seminář – Společný seminář Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN: Řešení akutního neklidu/agresivity u pacienta na