/ Akce společnosti / Seminář – Kazuistický seminář – případy z akutní všeobecné ambulance