/ Akce společnosti / Seminář II. neurologické kliniky LF Masarykovy univerzity a FN Brno