/ Akce společnosti / Seminář – Demyelinizační odpoledne: Významní aktivity centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN