/ Akce společnosti / Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN