/ Akce společnosti / Praktické aspekty použití NOAK v sekundární prevenci kardioembolických iktů