/ Akce společnosti / 45. Slovenský a český cerebrovaskulární kongres