/ Akce společnosti / 14. Olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí