/ Akce společnosti / Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s Neurointenzivní sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP