/ Akce společnosti / Neurologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze, Kateřinská 32, 120 00 Praha 2