/ Akce společnosti / Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol