/ Akce společnosti / NCO NZO Vinařská, Brno a I. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy university