/ Akce společnosti / Klinika anesteziologie,resuscitace a intenzivní medicíny, LF MU a FN Brno, Jihlavská20, 62500 Brno