/ Akce společnosti / I. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny