/ Akce společnosti / I. neurologická klinika LF Masarykovy univerzity