Domů » Společné stanovisko výborů ČNeS a ČNS k „Otevřenému dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize“