Domů » Sekce kognitivní neurologie ČNS ČLS JEP – Volby 2023, Kandidátní listina