Domů » Nemocnice Pelhřimov vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce primář, primářka a zástupce primáře na neurologické odd.