Domů » Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS JEP k účasti na 33. českém a slovenském neurologickém sjezdu