sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en
Platinový partner ČNS
biogen idec

Zlatý partner ČNS
Genzyme

Merck

Novartis

Roche

Stříbrný partner ČNS
Pfizer

Boehringer Ingelheim

Bronzový partner ČNS
Astellas

Schwabe

Ipsen

Wörwag Pharma

Shire

UCB

Allergan

Medtronic

IX. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Termín konání: 21. - 22. 4. 2017

Místo konání: Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Více informací: http://ta-service.cz/bolest2017/

Purkyňův nadační fond - soutěž o publikaci

Purkyňův nadační fond vyhlašuje i letos soutěž o publikaci v časopise s nevyšším IF za předchozí rok. Díky partnerské podpoře byla celková částka nadačního příspěvku určená k rozdělení vítězům navýšena na 65 000 Kč.

Soutěž je otevřena všem členům a členkám ČLS JEP do 35 let. 
Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete zde.

Fondazione Gino Galletti Neuroscience Prize 2017

European Prize for young researchers in the field of neurodegenerative pathologies leading to dementia - Fondazione Gino Galletti Neuroscience Prize 2017.

Finanční odměna: € 10.000,00

Termín pro podání přihlášek: 30.6. 2017

Pravidla soutěže ČNS pro ročník 2016

Česká neurologická společnost ČLS JEP (dále ČNS) vyhlašuje každoroční soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.

Soutěží se v následujících kategoriích.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku 2016

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2017.

Více informací v níže uvedených pravidlech.

31. český a slovenský neurologický sjezd

Srdečně Vás zveme na 31. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat 22. - 25. listopadu 2017 v Brně.

Více informací můžete najít zde: http://www.csns2017.cz/

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČNS ČLS JEP

Vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovali o výsledcích voleb do výboru a revizní komise České neurologické společnosti ČLS JEP pro funkční období 2017 - 2020. 

Do výboru byli zvoleni:

 • Kraj Jihočeský
  • MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D., 8 hlasů
 • Kraj Jihomoravský
  • prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D., 35 hlasů
  • prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc. FCMA, 33 hlasů
 • Kraj Královehradecký
  • prof. MUDr. Herzig Roman, Ph.D., FESO, FEAN, 19 hlasů
 • Kraj Karlovarský
  • nebyl nominován žádný kandidát
 • Kraj Liberecký
  • prim. MUDr. Dienelt Jan, 6 hlasů
 • Kraj Moravskoslezský
  • doc. MUDr. Bar Michal, Ph.D., 35 hlasů
 • Kraj Olomoucký
  • prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc., 34 hlasů
 • Kraj Pardubický
  • doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc., 9 hlasů
 • Kraj Praha
  • prof. MUDr. Šonka Karel, DrSc., 102 hlasů
  • prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D., 80 hlasů
  • as. MUDr. Ridzoň Petr, 61 hlasů
  • prof. MUDr. Havrdová Eva, CSc., 60 hlasů
 • Kraj Plzeňský
  • MUDr. Polívka Jiří, CSc., 13 hlasů
 • Kraj Středočeský
  • prim. MUDr. Korsa Jaroslav, 18 hlasů
 • Kraj Ústecký
  • prim. MUDr. Neumann Jiří, 23 hlasů
 • Kraj Vysočina
  • prim. MUDr. Škoda Ondřej, Ph.D., 14 hlasů
 • Kraj Zlínský
  • prim. MUDr. Bartoník Jan, 12 hlasů

 

Do revizní komise:

 • prim. MUDr. Tomek Aleš, Ph.D., FESO, 171 hlasů
 • doc. MUDr. Rusina Robert, Ph.D., 161 hlasů
 • prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc., 88 hlasů

 

3. Základní kurz v elektromyografii: FN Brno

Termín kurzu: 9. 1. 2017 - 17. 2. 2017

Kapacita: celkem 8 posluchačů (bude akceptováno prvních 8, další budou náhradnící).

Podmínkou absolvování kursu je ukončený neurologický kmen.

Harmonogram kurzu: každý den 6 hod. výuka (hodina výuky 45 min.), celkem 120 hodin, z toho 60 hod. teorie a 60 hodin praxe. Teoretickou výuku absolvuje všech 8 posluchačů společně v termínu 9.1.-20.1.2017.Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 (23.1.2015-3.2.2017 a 6.2.-17.2.2017 a dva dvoutýdenní bloky vždy pro 4 posluchačů).

Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo až po 2 týdnech (viz termín kurzu).

Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenty na jeden EMG přístroj.

Přihlášky: Oddělení vzdělávání FN Brno, p. Ida Tesařová, e-mail: tesarova.ida@fnbrno.cz, tel. 532233566

Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P.

Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypsala pro rok 2016 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 30. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS) v celkové maximální částce 300.000 Kč, který se koná 23. - 26. 11. 2016 v Praze v Clarion Congress Hotelu Praha. 

Úspěšnýmu žadateli o cestovní grant jsou:

 • MUDr. Ivana Kovaľová
 • MUDr. Tereza Andrašinová
 • MUDr. Jana Raputová
 • MUDr. Miroslav Škorňa
 • MUDr. Tomáš Horák
 • MUDr. Magda Chmelíková
 • MUDr. Petr Mikulenka
 • MUDr. Jolana Hommerová
 • MUDr. Jiří Cermna
 • MUDr. Lukáš Martinkovič
 • MUDr. Kamila Volná
 • MUDr. Hana Magerová
 • MUDr. Michaela Danková
 • MUDr. Hana Zákopčová Srovnalová
 • MUDr. Monika Svobodová

 

Úspěšným žadatelům o cestovní grant je automaticky uhrazen registrační poplatek na ČSNS a bezplatně zajištěno ubytování (v případě pracoviště mimo Prahu - místo konání akce) v termínu konání ČSNS na 3 noci ve 3* hotelu. 

Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) vypisuje pro rok 2016 cestovní grant v celkové maximální částce 300 000,- Kč pro mladé lékaře na podporu účasti na 30. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS), který se koná 23. - 26. 11. 2016 v Praze.

Podmínky pro získání cestovního grantu lze najít v příloze.

ČNS

Nová struktura webových stránek www.czech-neuro.cz

Vážení a milí,

dovolte nám, abychom Vám oznámili, že dne 12. května 2016 byly spuštěny webové stránky s novou 
a přehlednější strukturou.

Rubriky webových stránek byly přejmenovány a optimalizovány do jasnější podoby.

Věříme, že se Vám inovace webových stránek budou líbit.

ČNS

 

Purkyňův nadační fond

ČLS JEP obnovila aktivity na Purkyňově nadačním fondu www.purkynuvfond.cz jehož cílem je podpora lékařů a lékařek mladších 35 let.