sekretariát: Denisa Hejduková, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost

EAN Subspecialty Scientific Panels

Členové nominováni ČNS ČLS JEP na období 2015 - 2017

Stanovisko ČNS ČLS JEP k aplikaci kmenových buněk, 20. 2. 2015

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)

výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

 

Možnosti přípravy v neurologii ve Francii

Asociace francouzských residentů v neurologii nabízí informace o možnostech přípravy v neurologii ve Francii.

Bližší informace naleznete na webových stránkách http://www.neurologie.com.fr/fr/nebo emailu Codron.ph@outlook.com (Philippe Codro). 

Akutní chabé parézy