sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en
Platinový partner ČNS
biogen idec

Zlatý partner ČNS
Genzyme

Merck

Novartis

Roche

Stříbrný partner ČNS
Pfizer

Boehringer Ingelheim

Bronzový partner ČNS
Astellas

Schwabe

Ipsen

Wörwag Pharma

Shire

UCB

Allergan

Medtronic

30. český a slovenský neurologický sjezd

Srdečně Vás zveme na 30. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat 23. - 26. listopadu 2016 v Clarion Congress Hotelu Praha.

Více informací můžete najít zde: http://www.csns2016.cz/

Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P.

Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypsala pro rok 2016 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 30. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS) v celkové maximální částce 300.000 Kč, který se koná 23. - 26. 11. 2016 v Praze v Clarion Congress Hotelu Praha. 

Úspěšnýmu žadateli o cestovní grant jsou:

 • MUDr. Ivana Kovaľová
 • MUDr. Tereza Andrašinová
 • MUDr. Jana Raputová
 • MUDr. Miroslav Škorňa
 • MUDr. Tomáš Horák
 • MUDr. Magda Chmelíková
 • MUDr. Petr Mikulenka
 • MUDr. Jolana Hommerová
 • MUDr. Jiří Cermna
 • MUDr. Lukáš Martinkovič
 • MUDr. Kamila Volná
 • MUDr. Hana Magerová
 • MUDr. Michaela Danková
 • MUDr. Hana Zákopčová Srovnalová
 • MUDr. Monika Svobodová

 

Úspěšným žadatelům o cestovní grant je automaticky uhrazen registrační poplatek na ČSNS a bezplatně zajištěno ubytování (v případě pracoviště mimo Prahu - místo konání akce) v termínu konání ČSNS na 3 noci ve 3* hotelu. 

VOLBY 2016: Informace pro členy ČNS

Volební lístky budou rozeslány do 11. 11. 2016.

Vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovali o tom, že v termínu od 31. 10. 2016 do 30. 11. 2016 budou probíhat volby do výboru a revizní komise České neurologické společnosti (ČNS).

Každý řádný člen ČNS může navrhnout do výboru či revizní komise kohokoliv z členů ČNS (včetně sebe). Návrhy kandidátů je možné zasílat do 30. 9. 2016. Návrhy kandidátů prosím uvádějte pro výbor a revizní komisi zvlášť.

Adresa pro zasílání návrhů kandidátů:

sekretariat@czech-neuro.cz

nebo

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.

Volební komise ČNS ČLS JEP

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

 

Více informací o volbách do výboru a revizní komise ČNS naleznete v příloze textu. 

3. Základní kurz v elektromyografii: FN Brno

Termín kurzu: 9. 1. 2017 - 17. 2. 2017

Kapacita: celkem 8 posluchačů (bude akceptováno prvních 8, další budou náhradnící).

Podmínkou absolvování kursu je ukončený neurologický kmen.

Harmonogram kurzu: každý den 6 hod. výuka (hodina výuky 45 min.), celkem 120 hodin, z toho 60 hod. teorie a 60 hodin praxe. Teoretickou výuku absolvuje všech 8 posluchačů společně v termínu 9.1.-20.1.2017.Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 (23.1.2015-3.2.2017 a 6.2.-17.2.2017 a dva dvoutýdenní bloky vždy pro 4 posluchačů).

Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo až po 2 týdnech (viz termín kurzu).

Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenty na jeden EMG přístroj.

Přihlášky: Oddělení vzdělávání FN Brno, p. Ida Tesařová, e-mail: tesarova.ida@fnbrno.cz, tel. 532233566

Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) vypisuje pro rok 2016 cestovní grant v celkové maximální částce 300 000,- Kč pro mladé lékaře na podporu účasti na 30. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS), který se koná 23. - 26. 11. 2016 v Praze.

Podmínky pro získání cestovního grantu lze najít v příloze.

ČNS

Nová struktura webových stránek www.czech-neuro.cz

Vážení a milí,

dovolte nám, abychom Vám oznámili, že dne 12. května 2016 byly spuštěny webové stránky s novou 
a přehlednější strukturou.

Rubriky webových stránek byly přejmenovány a optimalizovány do jasnější podoby.

Věříme, že se Vám inovace webových stránek budou líbit.

ČNS

 

Purkyňův nadační fond

ČLS JEP obnovila aktivity na Purkyňově nadačním fondu www.purkynuvfond.cz jehož cílem je podpora lékařů a lékařek mladších 35 let.