sekretariát: Denisa Hejduková, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
Hlavní partner ČNS
Pfizer

PFIZER je mezinárodní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků.


biogen idec

Biogen Idec Inc. (NASDAQ: BIIB) patří mezi přední světové inovativní biotechnologické společnosti. Celosvětově je naše spol. lídrem v léčbě roztroušené sklerózy.

Přihlašte svou publikaci za rok 2014 do soutěže ČNS

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) vyhlašuje každoroční soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.

Soutěží se v následujících kategoriích:
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku

Přihlášení je možné pouze do konce března 2015!

Těšíme se na Vaši účast. 

Stanovisko ČNS ČLS JEP k aplikaci kmenových buněk, 20. 2. 2015

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MU a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

Termín:
2.3.2015 – 10.4.2015

Kapacita:
8 účastníků

Více informací včetně přihlášky nalezneta ZDE

 

Funkční odbornost v EEG - prodlouženo do 30. 6. 2015!

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html) a pošlou ji do 30. 6. 2015 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu

MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html), připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození.

Podklady zašlou do 30. 6. 2015 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.

Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz ) nebo na výše uvedené adrese.

29.5.2014

MUDr. Jana Zárubová
předsedkyně komise

 

Evropská zkouška z neurologie

Vážení kolegové,

upozorňujeme Vás na možnost složit evropskou zkoušku z neurologie organizovanou Evropským výborem neurologie při Unii evropských lékařů specialistů (The European Board of Neurology as a part of the Union of European Medical Specialists UEMS). Sice tato zkouška nemá v ČR žádnou platnost, ale ve shodě s jejími organizátory Vám doporučujeme se o ní a její náplň zajímat a případně jí složit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)

výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

 

Akutní chabé parézy