sekretariát: Denisa Hejduková, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost

38. Den průmyslové neurologie

14. října 2015
Praha, Lékařský dům

http://www.szu.cz/kalendar/den-prumyslove-neurologie

29. slovenský a český neurologický zjazd a 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres

21. - 24. 10. 2015
Slovensko, Košice

Bližší informace spolu s on-line registrací naleznete zde www.neuro-kosice.sk

Online přihláška k pasivní účasti do 14. 9. 2015, poté na místě.

 

Stanovisko ČNS ČLS JEP k aplikaci kmenových buněk, 20. 2. 2015

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)

výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

 

Akutní chabé parézy