sekretariát: Veronika Trávová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
Platinový partner ČNS
biogen idec

Zlatý partner ČNS
Genzyme

Merck

Stříbrný partner ČNS
Pfizer

Bronzový partner ČNS
Schwabe

Ipsen

Korespondenční volby do Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP

Vážení členové Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP (SKNIL),

oznamujeme Vám, že byl zveřejněn Hlasovací lístek s Dopisem voličům do nadcházejících voleb výboru SKNIL. Dokumenty byly také předány ČLS JEP pro rozeslání na korespondenční adresy voličů.

Vyplněné Hlasovací lístky jsou přijímány na adresu sekretariátu ČLS JEP do 8. 6. 2016.

Děkujeme za spolupráci.

 

Volební komise sekce

Nová struktura webových stránek www.czech-neuro.cz

Vážení a milí,

dovolte nám, abychom Vám oznámili, že dne 12. května 2016 byly spuštěny webové stránky s novou 
a přehlednější strukturou.

Rubriky webových stránek byly přejmenovány a optimalizovány do jasnější podoby.

Věříme, že se Vám inovace webových stránek budou líbit.

ČNS

 

24. symposium o lékařské etice: PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA

24. symposium o lékařské etice: PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA se koná
3. června 2016 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2).

Bez konferenčního poplatku. Případné dotazy na: jan.payne@volny.cz

pdf

Seznam přihlášených prací do soutěže ČNS za rok 2015

Děkujeme všem autorům za aktivitu. 

V průběhu května budete prostřednictvím newsletteru ČNS informováni o výsledcích.

Purkyňův nadační fond

ČLS JEP obnovila aktivity na Purkyňově nadačním fondu www.purkynuvfond.cz jehož zacílen je podpora lékařů a lékařek mladších 35 let.

 

Informace o korespondenčních volbách do Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP

Vážení členové SKNIL ČNS ČLS JEP (sekce),

věnujte, prosím, pozornost přiloženému dopisu a seznamu členů k volbám do sekce.

Návrhy na kandidáty je možné zasílat do 8. 5. 2016 na email sekretariat@czech-neuro.cz. Více informací níže v dokumentech.

Děkujeme za spolupráci.

Volební komise sekce