sekretariát: Denisa Hejduková, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
Generální partner ČNS
Genzyme

Společnost GENZYME je v celosvětovém měřítku jedním z průkopníků léčby bio-medicínskými léčivými přípravky. Pomáhá pacientům se vzácnými metabolickými onemocněními.


Hlavní partner ČNS
biogen idec

Biogen Idec Inc. (NASDAQ: BIIB) patří mezi přední světové inovativní biotechnologické společnosti. Celosvětově je naše spol. lídrem v léčbě roztroušené sklerózy.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

28. český a slovenský neurologický sjezd

Pozvánka na plenární schůzi ČNS ČLS JEP

Vážení členové České neurologické společnosti,

dovolujeme si Vás pozvat na plenární schůzi ČNS ČLS JEP, která se koná v rámci 28. českého a slovenského sjezdu v Ostravě. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Robert Kuba, PhD.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás náhle opustil náš kolega prof. MUDr. Robert Kuba, PhD.

prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

Zemřel význačný neurolog a průkopník manuální medicíny Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

Čest jeho památce.

Pracovní příležitosti

V sekci kariéra naleznete aktuálně volné pracovní pozice v oboru neurologie.

Funkční odbornost v EEG

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html) a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu

MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 

Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti (ke stažení na http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html), připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození.

Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.

Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.

Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz ) nebo na výše uvedené adrese.

29.5.2014

MUDr. Jana Zárubová
předsedkyně komise

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Funkční odbornosti z EEG, EMG a evokovaných potenciálů

Výbory České neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG, EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto neurofyziologických vyšetření.

výbor České neurologické společnosti ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 14. 2. 2014)

výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
(rozhodnutí ze dne 1. 11. 2013)

Stanovisko ČNS k vykazování kódu 29240

Akutní chabé parézy