Seminář – Vejvalkův myastenický den

17.1.2018

P. Špalek, M. Jakubíková, J. Piťha, posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK od 15:00, Kateřinská 30, Praha 2.