/ Akce společnosti / Atestační zkouška, 1. LF UK Praha