Domů » Pro odborníky » Konsensuální stanoviska ČNS » Klinické standardy ČNS » Klinický standard pro léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou – schváleno výborem ČNS dne 17.9.2010