Domů » Pro odborníky » Konsensuální stanoviska ČNS » Klinické standardy ČNS » Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti – schváleno výborem ČNS dne 24.11.2011