Domů » Pro odborníky » Konsensuální stanoviska ČNS » Klinické standardy ČNS » Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou – schváleno výborem ČNS dne 28.1.2012