Domů » Pro odborníky » Konsensuální stanoviska jiných odborných společností » Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik