sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Sekce a komise

Extrapyramidová sekce ČNS ČLS JEP
Předseda sekce:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.,
zástupce přednosty kliniky
I.neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel. č. +420 543 182 637
email: marek.balaz@fnusa.cz
Webové stránky sekce: www.expy.cz


Sekce kognitivní neurologie ČNS ČLS JEP
Předseda sekce:
Prof. MUDr. Jakub Hort, PhD.
Neurologická klinika 2.LF UK Praha
Tel. +420 22443 6860, 79
Email: jakub.hort@seznam.cz
Webové stránky sekce: www.kognice.cz

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 
Předseda sekce:
Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD
Centrum pro demyelinizační onemocnění
Neurologická klinika, Universita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
tel. 00420 22496 6515
email: dana.horakova@vfn.cz 
Webové stránky sekce: www.imuno.neurologiefnhk.cz


Neurointenzivistická sekce ČNS ČLS JEP

Předseda sekce:
Prim. MUDr. Petr Hon
Neurologická klinika FN Ostrava, 17.listopadu 1790, 70852 Ostrava - Poruba 
e-mail: petr.hon@fno.cz
Webové stránky sekce: http://www.czech-neuro.cz/rubrika/26-Sekce-spolecnosti-Sekce-neurointenzivisticka/index.htm


Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP
Předseda sekce:
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno.
Email: svohanka@fnbrno.cz
Webové stránky sekce:www.neuromuskularni-sekce.cz

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP

Předseda sekce:
MUDr. David Doležil PhD.,MBA
FTN Praha, Vídeňská 800 Praha
Email: david.dolezil@tiscali.cz
Webové stránky sekce: www.czech-hs.cz

Sekce průmyslové neurologie ČNS ČLS JEP

Předseda sekce:
Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 500, 530 03 Pardubice
Tel: +420 466014701
Fax: +420 466014702
Email: edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz

Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Předseda sekce:
MUDr. A. Tomek, Ph.D. FESO 
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
e-mail: ales.tomek@fnmotol.cz 
Webové stránky sekce: www.cmp.cz

Neurofarmakologická sekce ČNS ČLS JEP
Předseda sekce:
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurologická klinika FN Plzeň
Tel: 377101111
Email: polivka@fnplzen.cz