sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en
Platinový partner ČNS
Sanofi - Genzyme

Zlatý partner ČNS
biogen idec

Merck

Roche

Novartis

Stříbrný partner ČNS
Krka

Pfizer

Bronzový partner ČNS
Ipsen

Lundbeck

UCB

eisai

Dotazník pro členy ČNS ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,

Připravili jsme pro vás dotazník, jehož prostřednictvím bychom se rádi dozvěděli nejenom to, co byste rádi četli v newsletteru, ale zejména kterými oblastmi by se měla ČNS prioritně zabývat či je podporovat. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.

On-line dotazník je k vyplnění zde

 Předem děkujeme za váš čas a spolupráci 

Výbor ČNS ČLS JEP

 

 

Členství v ČNS

Informace o členství

Česká neurologická společnost je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). Členem společnosti může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Každý může být členem více odborných společností.

online přihláška ke členství v ČNS

Co vám členství v České neurologické společnosti ČSL JEP přinese?

  • Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
  • Zvýhodněné podmínky účastí na pravidelném neurologickém sjezdu
  • Předplatné časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“
  • Pozvánky na odborné akce
  • Možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší neurologické publikace
  • Být součástí týmu odborníků a spolupodílet se na rozhodování České neurologické společnosti


Jak se stát členem společnosti?

  • Vyplňte výše uvedenou online přihlášku
  • Obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky
  • Vaše žádost bude projednávána na nejbližší výborové schůzi České neurologické společnosti ČLS JEP. O přijetí budete poté informováni. Informaci naleznete také v jednotlivých zápisech výborových schůzí.


Výše členského poplatku

Od roku 2015 je výše členského poplatku pro Českou neurologickou společnost 700Kč/rok. 

 

Změny údajů

Dojde-li ke změně údajů členů společnosti (adresa, telefon, e-mail apod.), změnu nahlašte prosím prostřednictvím formuláře pro změnu údajů na oddělení členské evidence ČLS JEP. Vyplněný formulář zašlete emailem na cle@cls.cz a na sekretariát České neurologické společnosti sekretariat@czech-neuro.cz, prosím.

Změny jsou následně přeposílány na vydavatelství časopisu "Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie".

Děkujeme za vaši spolupráci.

ČNS

Čestní členové České neurologické společnosti ČLS J. E. P.

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) udělila čestná členství za celoživotní přínos oboru neurologie. 

Čestní členové ČNS

působící v ČR

Doc. MUDr. Karel Trávník (1981)

prof. MUDr. František Hanzal, DrSc. (1986)

prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc. (1991)

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. (1991)

prof. MUDr. Vlasta Hrazdírová, DrSc. (1993)

prof. MUDr. Saša Nettl, CSc. (1993)

Doc. MUDr. Pavel Drábek, CSc. (1994)

Doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc. (1994)

MUDr. Otakar Skřivánek (1994)

prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. (1995)

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (2001)

Doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc. (2003)

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (2006)

Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (2013)

Doc. MUDr. Helena Riegerová, CSc. (2013)

MUDr. Jan Hromada (2014)

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc. (2014)

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (2014)

MUDr. Svatopluk Káš, CSc. (2014)

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (2014)

MUDr. Jan Országh, CSc. (2014)

prim. MUDr. Hanuš Baš, CSc. (2015)

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (2015)

prof. MUDr. Valja Stýblová, CSc. (2015)

doc. MUDr. František Véle, CSc. (2015)

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (2016)

MUDr. František Koukolík, DrSc. (2016)

doc. MUDr. Jaroslava Nebudová, CSc. (2016)

doc. MUDr. Květoslava Schwarzová, CSc. (2016)

MUDr. Karel Weiss (2016)

 

působící v zahraničí

prof. MUDr. Környey I. ( Maďarsko, 1974)

akad. Šmidt. J. VI. (SSSR, 1974)

prof. MUDr. Badaljan L. O. (SSSR, 1975)

prof. MUDr. Prichard J. S. (Kanada, 1975)

prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc. (Slovensko, 1976)

prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc. (Slovensko, 1979)

prof. MUDr. Božinov S.N. (Bulharsko, 1980)

prof. MUDr. Pinelli P.(Itálie, 1980)

prof. MUDr. Refsum S. ( Norsko, 1980)

prof. MUDr. Greogiev I. K. ( Bulharsko, 1982)

prof. MUDr. Schleze H. ( NDR, 1982)

prof. MUDr. Csanda E. (Maďarsko, 1983)

prof. MUDr. Marsland R. (USA, 1983)

prof. MUDr. Fiesch C. (Itálie, 1984)

prof. MUDr. Fukujama Y. (Japonsko, 1985)

prof. MUDr. Gerstenbrand F. ( Rakousko, 1985)

prof. MUDr. Isler W. (Švýcarsko, 1985)

prof. MUDr. Domžal T. M. (Polsko, 1985)

prof. MUDr. Hausmanowa I. (Polsko, 1987)

prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. (Slovensko, 2001)

prof. MUDr. Traubner P. (Slovensko, 2002)

prof. MUDr. Kukumberg P. (Slovensko, 2015)

 

Čestné medaile ČLS JEP

Česká lékařská společnost JEP udělila na návrh České neurologické společnosti ČLS JEP čestné medaile těmto významným neurologům: 

prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc. (1993)

prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. (2000)

prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc. (2002)

doc. MUDr. Lukáš Edgar, DrSc. (2002)

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. (2002)

MUDr. Otakar Skřivánek (2003)

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (2003)

prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. (2014)