sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Sekce kognitivní neurologie ČNS ČLS JEP

Předseda:

Doc.MUDr. Jakub Hort, PhD.
Neurologická klinika 2.LF UK Praha
Tel. +420 22443 6860, 79
Email: jakub.hort@seznam.cz

Členové výboru:

Prof. MUDr. Irena Rektorová PhD. - místopředseda

Doc. MUDr. Robert Rusina PhD. - tajemník

MUDr. Václav Dostál

MUDr. Pavel Ressner PhD.

MUDr. Kateřina Sheardová

Doc. MUDr. Martin Vališ PhD.

MUDr. Martin Vyhnálek


Webové stránky sekce: www.kognice.cz