sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Edukační materiály týkající se nově zjištěného nežádoucího účinku retigabinu

SÚKL upozorňuje na možné riziko rozvoje závažných nežádoucích účinků u pacientů léčených retigabinem (Trobalt). Jedná se o tyto nežádoucí účinky:

  • Oční poruchy a změny pigmentace kůže, rtů nebo nehtů, včetně nově identifikovaného rizika rozvoje makulopatie s viteliformním charakterem léze

  • Retence moči

  • Prodloužení QT intervalu

  • Psychiatrické poruchy

Více informací je uvedeno v Edukačním materiálu pro lékaře, který byl připraven ve spolupráci se společností GSK, v souladu s požadavky Evropské lékové agentury. Je dostupný na http://www.sukl.cz/leciva/rok-2016 (retigabinum / Trobalt) s datem 6.4. 2016