sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Členství v ČNS

Informace o členství

Česká neurologická společnost je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). Členem společnosti může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Každý může být členem více odborných společností.

online přihláška ke členství v ČNS

Co vám členství v České neurologické společnosti ČSL JEP přinese?

  • Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami
  • Zvýhodněné podmínky účastí na pravidelném neurologickém sjezdu
  • Předplatné časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“
  • Pozvánky na odborné akce
  • Možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší neurologické publikace
  • Být součástí týmu odborníků a spolupodílet se na rozhodování České neurologické společnosti


Jak se stát členem společnosti?

  • Vyplňte výše uvedenou online přihlášku
  • Obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky
  • Vaše žádost bude projednávána na nejbližší výborové schůzi České neurologické společnosti ČLS JEP. O přijetí budete poté informováni. Informaci naleznete také v jednotlivých zápisech výborových schůzí.


Výše členského poplatku

Od roku 2015 je výše členského poplatku pro Českou neurologickou společnost 700Kč/rok. 

 

Změny údajů

Dojde-li ke změně údajů členů společnosti (adresa, telefon, e-mail apod.), změnu nahlašte prosím prostřednictvím formuláře pro změnu údajů na oddělení členské evidence ČLS JEP. Vyplněný formulář zašlete emailem na cle@cls.cz a na sekretariát České neurologické společnosti sekretariat@czech-neuro.cz, prosím.

Změny jsou následně přeposílány na vydavatelství časopisu "Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie".

Děkujeme za vaši spolupráci.

ČNS

Čestní členové České neurologické společnosti ČLS J. E. P.

Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS) udělila čestná členství za celoživotní přínos do oboru neurologie.

Jmenovaní čestní členové ČNS neplatí členské příspěvky a dostávají časopis "Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie".

Seznam udělených čestných členství lze najít v příloze.

Vaše ČNS