sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en
Zlatý partner ČNS
biogen idec

Merck

Roche

Novartis

Bronzový partner ČNS
Ipsen

Dotazník pro členy ČNS ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,

Připravili jsme pro vás dotazník, jehož prostřednictvím bychom se rádi dozvěděli nejenom to, co byste rádi četli v newsletteru, ale zejména kterými oblastmi by se měla ČNS prioritně zabývat či je podporovat. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.

On-line dotazník je k vyplnění zde

 Předem děkujeme za váš čas a spolupráci 

Výbor ČNS ČLS JEP

 

 

The 2nd International Meeting on Comprehensive Approaches in Stroke Treatment

October 22-23, 2017

Tel-Aviv, Israel

více na: http://cast-meeting.com/

Možnost slevy ve výši 10% z registračního poplatku pro členy České neurologické společnosti ČLS JEP.

Sleva je možná po uplatnění speciálního promo kódu a to nejpozději do 6.10. 2017.

Slevový kód pro uplatnění slevy obdržíte na vyžádání na sekretariátu ČNS ČLS JEP - email: sekretariat@czech-neuro.cz, tel: +420 720 967 147

Registrace : http://cast-meeting.com/register-now/

Výzva ke spolupráci na vědeckém projektu

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte mi Vás přizvat ke spolupráci na vědeckém projektu, který organizují vědecké panely EAN "Pain" a "Headache" týkající se neuralgie trigeminu (TN).

Vyplněním jednoduchého dotazníku, jehož výstupy budou zpracovány formou prezentace a poslouží při zpracování Guideline on Trigeminal neuralgia, therapeutic mistakes, který koordinuje prof. Antonaci, místopředseda panelu Headache.

Vyplnění jednoho dotazníku se týká jednoho pacienta, je vítáno vyplnění více dotazníků. Termín pro vyplnění dotazníku: 1.10.2017

Dotazník je dostupný zde 

Prosím všechny, kdo dotazník vyplní, o zaslání zpětné vazby na mail: bednarikjosef@seznam.cz

 

Děkuji za spolupráci

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA 
Předseda ČNS ČLS JEP

 

 

Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P. k účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu

Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypisuje pro rok 2017 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 31. českém a slovenském neurologickém sjezdu (ČSNS) v celkové maximální částce 300.000 Kč, který se koná 22. - 25. 11. 2017 v Brně na Brněnském výstavišti, Pavilon E.

Kritéria pro přijetí žádosti

 • rok narození 1982 nebo později

 • člen ČNS s řádně uhrazenými členskými poplatky

 • přihlášení k aktivní účasti na ČSNS (přihlášení prostřednictvím webových stránek www.csns2017.cz do 15. 9. 2017)

 • první autor sdělení

 • do 15. 9. 2017 zaslat na email sekretariat@czech-neuro.cz písemnou přihlášku s potvrzením, že jsou splněna výše uvedená kritéria. Žadatel dostane potvrzení přijetí přihlášky od sekretariátu výboru. Nestane-li se tak, je třeba potvrzení urgovat. Bez obdržení tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

Žadatel o cestovní grant obdrží vyjádření o přidělení/nepřidělení cestovního grantu od sekretariátu ČNS do 3 týdnů po posledním možném termínu přihlášení na základě přijetí příspěvku. 

Soutěž ČNS ČLS JEP o nejlepší publikaci z roku 2016

Česká neurologická společnost ČLS JEP (dále ČNS) vyhodnotila soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti.

Soutěžilo se v následujících kategoriích.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku 2016

Seznam výherců je uveden v příloze. 

Slavnostní předávání cen všem oceněným bude uskutečněno v rámci zahájení odborného programu 31. českého a slovenského neurologického sjezdu dne 22. 11. 2017.

 Všem autorům prací přihlášených do soutěže děkujeme a vítězům gratulujeme!

Cestovní granty České neurologické společnosti ČLS J. E. P.

Česká neurologická společnost ČLS J. E. P. (ČNS) vypsala pro rok 2017 cestovní grant pro mladé lékaře na podporu účasti na 3rd Congress of the European Academy of Neurology, Amsterdam 2017 v termínu 24. - 27. června 2017 (www.ean.org/amsterdam2017 ). V celkové maximální částce 300.000 Kč. 

Tento cestovní grant bude poskytnut mladým lékařům do 35 let, kteří se zaregistrovali a zaslali svůj abstrakt na EAN 2017 a jejichž žádost o cestovní grant byla EAN zamítnuta.

Podmínkou pro žádost o tento cestovní grant je:

 • Členství v ČNS ČLS JEP
 • Věk do 35 let včetně

 

A dále zaslání těchto podkladů:

 1. Žádost o poskytnutí cestovního grantu ČNS v českém jazyce adresovaná na výbor ČNS do 30.4. 2017 na adresu sekretariátu: sekretariat@czech-neuro.cz
 2. Kopie Vašeho abstraktu a potvrzení o jeho akceptaci ze strany EAN
 3. Odmítnutí Vaší žádosti o cestovní grant ze strany EAN – kopie vyrozumění

 Termín pro podání žádostí byl 30. 4. 2017. 

Purkyňův nadační fond

ČLS JEP obnovila aktivity na Purkyňově nadačním fondu www.purkynuvfond.cz jehož cílem je podpora lékařů a lékařek mladších 35 let.

 

31. český a slovenský neurologický sjezd

Srdečně Vás zveme na 31. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat 22. - 25. listopadu 2017 v Brně.

Více informací můžete najít zde: http://www.csns2017.cz/

 

Registrace byla otevřena! On-line registrační formulář je dostupný zde

 

Příjem abstraktů je otevřený! On-line formulář je dostupný zde

 

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČNS ČLS JEP

Vážení členové České neurologické společnosti ČLS JEP,

rádi bychom Vás informovali o výsledcích voleb do výboru a revizní komise České neurologické společnosti ČLS JEP pro funkční období 2017 - 2020. 

Do výboru byli zvoleni:

 • Kraj Jihočeský
  • MUDr. Ostrý Svatopluk, Ph.D., 8 hlasů
 • Kraj Jihomoravský
  • prof. MUDr. Brázdil Milan, Ph.D., 35 hlasů
  • prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc. FCMA, 33 hlasů
 • Kraj Královehradecký
  • prof. MUDr. Herzig Roman, Ph.D., FESO, FEAN, 19 hlasů
 • Kraj Karlovarský
  • nebyl nominován žádný kandidát
 • Kraj Liberecký
  • prim. MUDr. Dienelt Jan, 6 hlasů
 • Kraj Moravskoslezský
  • doc. MUDr. Bar Michal, Ph.D., 35 hlasů
 • Kraj Olomoucký
  • prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc., 34 hlasů
 • Kraj Pardubický
  • doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc., 9 hlasů
 • Kraj Praha
  • prof. MUDr. Šonka Karel, DrSc., 102 hlasů
  • prof. MUDr. Marusič Petr, Ph.D., 80 hlasů
  • as. MUDr. Ridzoň Petr, 61 hlasů
  • prof. MUDr. Havrdová Eva, CSc., 60 hlasů
 • Kraj Plzeňský
  • MUDr. Polívka Jiří, CSc., 13 hlasů
 • Kraj Středočeský
  • prim. MUDr. Korsa Jaroslav, 18 hlasů
 • Kraj Ústecký
  • prim. MUDr. Neumann Jiří, 23 hlasů
 • Kraj Vysočina
  • prim. MUDr. Škoda Ondřej, Ph.D., 14 hlasů
 • Kraj Zlínský
  • prim. MUDr. Bartoník Jan, 12 hlasů

 

Do revizní komise:

 • prim. MUDr. Tomek Aleš, Ph.D., FESO, 171 hlasů
 • doc. MUDr. Rusina Robert, Ph.D., 161 hlasů
 • prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc., 88 hlasů