sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Nabídka pro partnery

Česká neurologická společnost nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky i dalším subjektům partnerství založené na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti neurologie tak, aby byla zajištěna kontinuita spolupráce v dlouhodobém horizontu. Nabízíme tak možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými firmami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty.

Co Vám můžeme nabídnout?

  • Uveřejnění loga partnera webové stránce České neurologické společnosti s prolinkem na vlastní webové stránky (možno včetně profilu partnera)
  • Uveřejnění loga partnera v tiskovinách vydávaných ČNS ČLS JEP – časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
  • Uveřejnění loga partnera v elektronickém Zpravodaji ČNS (4x v průběhu 12 měsíců) rozesílaném členům společnosti (cca 1000 kontaktů)
  • Vlastní článek/reklama v elektronickém Zpravodaji ČNS (4x v průběhu 12 měsíců) v rozsahu 1800 znaků
  • Vlastní článek/reklama na webových stránkách společnosti po dobu 1 měsíceV případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát neurologické společnosti, slečnu Veroniku Trávovou, sekretariat@czech-neuro.cz.

 

2014 Rok Mozku

European Brain Council vyhlásil rok 2014 „Rokem mozku".

Cílem celoevropského projektu „YEAR OF THE BRAIN IN EUROPE 2014“ bylo zvýšit informovanost o nemocech, které postihují mozek a sdělit široké veřejnosti, co vše umí v dnešní době lékaři rozpoznat a léčit.

Koordinátoři projektu pro Českou republiku byli prim. MUDr. Jiří Neumann a prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Byl vypracován koncept zabývající se medializací oboru neurologie, České neurologické společnosti a vybraných témat (nemoci mozku, trendy v incidenci a prevalenci neurologických nemocí, současná úroveň léčebné a diagnostické péče a její nákladnost, výzkum, vzdělávání apod.). 

Níže k přečtení tiskové zprávy.