sekretariát: Ing. Daniela Kamarádová, Česká neurologická společnost, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Kontakty
telefon: + 420 284 001 444
sekretariat@czech-neuro.cz
predseda@czech-neuro.cz
Česká neurologická
společnost ČLS J.E.P.
Česká neurologická společnost
cs  |  en

Výzva ke spolupráci na vědeckém projektu

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte mi Vás přizvat ke spolupráci na vědeckém projektu, který organizují vědecké panely EAN "Pain" a "Headache" týkající se neuralgie trigeminu (TN).

Vyplněním jednoduchého dotazníku, jehož výstupy budou zpracovány formou prezentace a poslouží při zpracování Guideline on Trigeminal neuralgia, therapeutic mistakes, který koordinuje prof. Antonaci, místopředseda panelu Headache.

Vyplnění jednoho dotazníku se týká jednoho pacienta, je vítáno vyplnění více dotazníků. Termín pro vyplnění dotazníku: 1.10.2017

Dotazník je dostupný zde 

Prosím všechny, kdo dotazník vyplní, o zaslání zpětné vazby na mail: bednarikjosef@seznam.cz

 

Děkuji za spolupráci

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA 
Předseda ČNS ČLS JEP

 

 

Edukační materiály týkající se nově zjištěného nežádoucího účinku retigabinu

SÚKL upozorňuje na možné riziko rozvoje závažných nežádoucích účinků u pacientů léčených retigabinem (Trobalt). Jedná se o tyto nežádoucí účinky:

  • Oční poruchy a změny pigmentace kůže, rtů nebo nehtů, včetně nově identifikovaného rizika rozvoje makulopatie s viteliformním charakterem léze

  • Retence moči

  • Prodloužení QT intervalu

  • Psychiatrické poruchy

Více informací je uvedeno v Edukačním materiálu pro lékaře, který byl připraven ve spolupráci se společností GSK, v souladu s požadavky Evropské lékové agentury. Je dostupný na http://www.sukl.cz/leciva/rok-2016 (retigabinum / Trobalt) s datem 6.4. 2016